Πρόγραμμμα Εξεταστικής Ιουλίου 2024 (Κανονική και Εμβόλιμη) – 2η έκδοση

Πρόγραμμμα Εξεταστικής Ιουλίου 2024 (Κανονική και Εμβόλιμη) – 2η έκδοση

Ανακοινώνεται η 2η έκδοση του προγράμματος της εξεταστικής Ιουλίου (κανονικής και εμβόλιμης) του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024: FINAL_Ιουνίου 2024 18_04_2024 NTS 008

H 2η έκδοση περιλαμβάνει τις αίθουσες των εξετάσεων και μερικές αλλαγές στις ώρες εξέτασης.

Σημαντική σημείωση: H εξέταση στο μάθημα “Ηγεσία & Διαχείριση Αλλαγής”, για την Τρίτη 02/07/20224 και ώρες 17.00-19.00, θα γίνει στην αίθουσα Ε02.