Οριστικοποίηση/ Τροποποίηση δηλώσεων μαθημάτων χειμ. εξαμ. 2022-2023.

Οριστικοποίηση/ Τροποποίηση δηλώσεων μαθημάτων χειμ. εξαμ. 2022-2023.

Για τους φοιτητές που δεν πρόλαβαν να κάνουν δήλωση μαθημάτων για το χειμ. εξαμ. 2022-2023, το Φοιτητολόγιο: https://services.uniwa.gr/  

θα είναι ανοικτό από 25/10/2022 μέχρι 31/10/2022.

Η Γραμματεία ολοκλήρωσε τις οριστικοποιήσεις των δηλώσεων μαθημάτων χειμ. εξαμ. 2022-2023.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ!

  • Οι φοιτητές που θέλουν να αλλάξουν ή να συμπληρώσουν κάποιο μάθημα στην οριστικοποιημένη δήλωση από τη Γραμματεία, θα πρέπει να στείλουν μήνυμα στο email:ba_2@uniwa.gr ,       από   25/10/2022   έως   31/10/2022,με θέμα: Τροποποίηση οριστικοποιημένης δήλωσης μαθημάτων ΧΕ 2022-2023.

 

  • Οι φοιτητές που έχουν τις δηλώσεις στις πρόχειρες θα πρέπει να κάνουν οριστικοποίηση έως 31/10/2022.

 

  • Επισημαίνεται ότι τη χειμερινή περίοδο διδάσκονται και επιλέγονται τα μαθήματα από τα μονά εξάμηνα: Α’, Γ’, Ε’, Ζ’ σύμφωνα με το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών που βρίσκεται εδώ.

 

  • Ισχύουν οι περιορισμοί στη δήλωση μαθημάτων όπως αναγράφονται στην προηγούμενη ανακοίνωση δήλωσης μαθημάτων για το χειμ. εξαμ. 2022-2023. (Δείτε εδώ).