Ορισμός Ακαδημαϊκών Συμβούλων πρωτοετών φοιτητών, ακαδ. έτους 2022-2023

Ορισμός Ακαδημαϊκών Συμβούλων πρωτοετών φοιτητών, ακαδ. έτους 2022-2023

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων στα πλαίσια του άρθρου 62 του Εσωτερικού Κανονισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, έχει εισάγει το θεσμό του Συμβούλου Σπουδών (Ακαδημαϊκός Σύμβουλος). Οι Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι συμβουλεύουν και υποστηρίζουν τους πρωτοετείς φοιτητές με σκοπό να διευκολυνθεί η μετάβασή τους από τη δευτεροβάθμια στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Μέσα από την εκπαιδευτική, ερευνητική και εργασιακή τους εμπειρία παρέχουν υποστήριξη και καθοδήγηση στους φοιτητές σε θέματα σχετικά με την πρόοδο και την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους καθώς και σε θέματα σταδιοδρομίας.

Οι Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι είναι μέλη ΔΕΠ και ΕΔΙΠ, που μέσα από την εκπαιδευτική, ερευνητική και επαγγελματική τους εμπειρία θα μπορούν να παρέχουν υποστήριξη και καθοδήγηση σε θέματα εκπαίδευσης και σταδιοδρομίας και να ενημερώνουν τους ενδιαφερόμενους για τις εξελίξεις στον επιστημονικό και εργασιακό χώρο καθώς και για προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Ο Ακαδημαϊκός Σύμβουλος, συμβουλεύει και υποστηρίζει τους πρωτοετείς φοιτητές με σκοπό να διευκολυνθεί η μετάβασή τους από τη δευτεροβάθμια στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Μέσα από την εκπαιδευτική, ερευνητική και εργασιακή τους εμπειρία παρέχουν υποστήριξη και καθοδήγηση στους φοιτητές σε θέματα σχετικά με την πρόοδο και την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους καθώς και σε θέματα σταδιοδρομίας.

Η επικοινωνία των φοιτητών με τον Ακαδημαϊκό Σύμβουλο, θα γίνεται αποκλειστικά μέσω του ακαδημαϊκού email (webmail.uniwa,gr).

Επίσης, έχει οριστεί η Επιτροπή (αρ. απόφ. 16/03.11.2021 Συνέλευσης Τμήματος), με ρόλο συντονιστικό για το θεσμό του Ακαδημαϊκού Συμβούλου, που αποτελείται από τους κ.κ.

    1. Νικόλαο Λουκέρη, Επίκουρο Καθηγητή
    2. Αναστάσιο Σεπετή, Επίκουρο Καθηγητή
    3. Φαίδωνα Κομισόπουλο, Λέκτορα

 

A/A Αριθμός Μητρώου Φοιτητή/ Φοιτήτριας ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ Email
1 22669001 ΑΜΙΤΣΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ amitsis@uniwa.gr
22669002 ΑΜΙΤΣΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ amitsis@uniwa.gr
22669003 ΑΜΙΤΣΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ amitsis@uniwa.gr
22669004 ΑΜΙΤΣΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ amitsis@uniwa.gr
22669005 ΑΜΙΤΣΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ amitsis@uniwa.gr
22669006 ΑΜΙΤΣΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ amitsis@uniwa.gr
22669007 ΑΜΙΤΣΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ amitsis@uniwa.gr
2 22669008 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ thanag@uniwa.gr
22669009 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ thanag@uniwa.gr
22669010 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ thanag@uniwa.gr
22669011 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ thanag@uniwa.gr
22669012 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ thanag@uniwa.gr
22669013 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ thanag@uniwa.gr
22669014 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ thanag@uniwa.gr
3 22669015 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΑ ganagno@uniwa.gr
22669016 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΑ ganagno@uniwa.gr
22669017 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΑ ganagno@uniwa.gr
22669018 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΑ ganagno@uniwa.gr
22669019 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΑ ganagno@uniwa.gr
22669020 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΑ ganagno@uniwa.gr
22669021 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΑ ganagno@uniwa.gr
4 22669022 ΑΣΩΝΙΤΟΥ ΣΟΦΙΑ sasonitou@uniwa.gr
22669023 ΑΣΩΝΙΤΟΥ ΣΟΦΙΑ sasonitou@uniwa.gr
22669024 ΑΣΩΝΙΤΟΥ ΣΟΦΙΑ sasonitou@uniwa.gr
22669025 ΑΣΩΝΙΤΟΥ ΣΟΦΙΑ sasonitou@uniwa.gr
22669026 ΑΣΩΝΙΤΟΥ ΣΟΦΙΑ sasonitou@uniwa.gr
22669027 ΑΣΩΝΙΤΟΥ ΣΟΦΙΑ sasonitou@uniwa.gr
22669028 ΑΣΩΝΙΤΟΥ ΣΟΦΙΑ sasonitou@uniwa.gr
5 22669029 ΓΙΑΝΝΑΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ prodyannas@uniwa.gr
22669030 ΓΙΑΝΝΑΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ prodyannas@uniwa.gr
22669031 ΓΙΑΝΝΑΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ prodyannas@uniwa.gr
22669032 ΓΙΑΝΝΑΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ prodyannas@uniwa.gr
22669033 ΓΙΑΝΝΑΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ prodyannas@uniwa.gr
22669034 ΓΙΑΝΝΑΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ prodyannas@uniwa.gr
22669035 ΓΙΑΝΝΑΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ prodyannas@uniwa.gr
6 22669036 ΓΙΟΒΑΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ agiovanis@uniwa.gr
22669037 ΓΙΟΒΑΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ agiovanis@uniwa.gr
22669038 ΓΙΟΒΑΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ agiovanis@uniwa.gr
22669039 ΓΙΟΒΑΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ agiovanis@uniwa.gr
22669040 ΓΙΟΒΑΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ agiovanis@uniwa.gr
22669041 ΓΙΟΒΑΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ agiovanis@uniwa.gr
22669042 ΓΙΟΒΑΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ agiovanis@uniwa.gr
7 22669043 ΓΚΙΚΑ ΕΛΕΝΗ ghelena@uniwa.gr
22669044 ΓΚΙΚΑ ΕΛΕΝΗ ghelena@uniwa.gr
22669045 ΓΚΙΚΑ ΕΛΕΝΗ ghelena@uniwa.gr
22669046 ΓΚΙΚΑ ΕΛΕΝΗ ghelena@uniwa.gr
22669047 ΓΚΙΚΑ ΕΛΕΝΗ ghelena@uniwa.gr
22669048 ΓΚΙΚΑ ΕΛΕΝΗ ghelena@uniwa.gr
22669049 ΓΚΙΚΑ ΕΛΕΝΗ ghelena@uniwa.gr
8 22669050 ΓΚΙΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ gikas@uniwa.gr
22669051 ΓΚΙΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ gikas@uniwa.gr
22669052 ΓΚΙΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ gikas@uniwa.gr
22669053 ΓΚΙΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ gikas@uniwa.gr
22669054 ΓΚΙΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ gikas@uniwa.gr
22669055 ΓΚΙΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ gikas@uniwa.gr
22669056 ΓΚΙΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ gikas@uniwa.gr
9 22669057 ΓΟΥΛΑ ΑΣΠΑΣΙΑ agoula@uniwa.gr
22669058 ΓΟΥΛΑ ΑΣΠΑΣΙΑ agoula@uniwa.gr
22669059 ΓΟΥΛΑ ΑΣΠΑΣΙΑ agoula@uniwa.gr
22669060 ΓΟΥΛΑ ΑΣΠΑΣΙΑ agoula@uniwa.gr
22669061 ΓΟΥΛΑ ΑΣΠΑΣΙΑ agoula@uniwa.gr
22669062 ΓΟΥΛΑ ΑΣΠΑΣΙΑ agoula@uniwa.gr
22669063 ΓΟΥΛΑ ΑΣΠΑΣΙΑ agoula@uniwa.gr
10 22669064 ΔΡΟΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ drososd@uniwa.gr
22669065 ΔΡΟΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ drososd@uniwa.gr
22669066 ΔΡΟΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ drososd@uniwa.gr
22669067 ΔΡΟΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ drososd@uniwa.gr
22669068 ΔΡΟΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ drososd@uniwa.gr
22669069 ΔΡΟΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ drososd@uniwa.gr
22669070 ΔΡΟΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ drososd@uniwa.gr
11 22669071 ΖΩΝΤΗΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ dzon@uniwa.gr
22669072 ΖΩΝΤΗΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ dzon@uniwa.gr
22669073 ΖΩΝΤΗΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ dzon@uniwa.gr
22669074 ΖΩΝΤΗΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ dzon@uniwa.gr
22669075 ΖΩΝΤΗΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ dzon@uniwa.gr
22669076 ΖΩΝΤΗΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ dzon@uniwa.gr
22669077 ΖΩΝΤΗΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ dzon@uniwa.gr
12 22669078 ΚΑΒΟΥΡΑ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ nkavoura@uniwa.gr
22669079 ΚΑΒΟΥΡΑ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ nkavoura@uniwa.gr
22669080 ΚΑΒΟΥΡΑ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ nkavoura@uniwa.gr
22669081 ΚΑΒΟΥΡΑ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ nkavoura@uniwa.gr
22669082 ΚΑΒΟΥΡΑ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ nkavoura@uniwa.gr
22669083 ΚΑΒΟΥΡΑ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ nkavoura@uniwa.gr
22669084 ΚΑΒΟΥΡΑ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ nkavoura@uniwa.gr
13 22669085 ΚΑΛΛΙΒΩΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ dkalliv@uniwa.gr
22669086 ΚΑΛΛΙΒΩΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ dkalliv@uniwa.gr
22669087 ΚΑΛΛΙΒΩΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ dkalliv@uniwa.gr
22669088 ΚΑΛΛΙΒΩΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ dkalliv@uniwa.gr
22669089 ΚΑΛΛΙΒΩΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ dkalliv@uniwa.gr
22669090 ΚΑΛΛΙΒΩΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ dkalliv@uniwa.gr
22669091 ΚΑΛΛΙΒΩΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ dkalliv@uniwa.gr
14 22669092 ΚΑΡΓΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ akargas@uniwa.gr
22669093 ΚΑΡΓΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ akargas@uniwa.gr
22669094 ΚΑΡΓΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ akargas@uniwa.gr
22669095 ΚΑΡΓΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ akargas@uniwa.gr
22669096 ΚΑΡΓΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ akargas@uniwa.gr
22669097 ΚΑΡΓΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ akargas@uniwa.gr
22669098 ΚΑΡΓΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ akargas@uniwa.gr
15 22669099 ΚΑΡΤΑΛΟΓΛΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ elkarta@uniwa.gr
22669100 ΚΑΡΤΑΛΟΓΛΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ elkarta@uniwa.gr
22669101 ΚΑΡΤΑΛΟΓΛΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ elkarta@uniwa.gr
22669102 ΚΑΡΤΑΛΟΓΛΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ elkarta@uniwa.gr
22669103 ΚΑΡΤΑΛΟΓΛΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ elkarta@uniwa.gr
22669104 ΚΑΡΤΑΛΟΓΛΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ elkarta@uniwa.gr
22669105 ΚΑΡΤΑΛΟΓΛΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ elkarta@uniwa.gr
16 22669106 ΚΟΜΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΦΑΙΔΩΝ fedonk@uniwa.gr
22669107 ΚΟΜΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΦΑΙΔΩΝ fedonk@uniwa.gr
22669108 ΚΟΜΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΦΑΙΔΩΝ fedonk@uniwa.gr
22669109 ΚΟΜΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΦΑΙΔΩΝ fedonk@uniwa.gr
22669110 ΚΟΜΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΦΑΙΔΩΝ fedonk@uniwa.gr
22669111 ΚΟΜΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΦΑΙΔΩΝ fedonk@uniwa.gr
22669112 ΚΟΜΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΦΑΙΔΩΝ fedonk@uniwa.gr
17 22669113 ΚΥΤΑΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ckyt@uniwa.gr
22669114 ΚΥΤΑΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ckyt@uniwa.gr
22669115 ΚΥΤΑΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ckyt@uniwa.gr
22669116 ΚΥΤΑΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ckyt@uniwa.gr
22669117 ΚΥΤΑΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ckyt@uniwa.gr
22669118 ΚΥΤΑΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ckyt@uniwa.gr
22669119 ΚΥΤΑΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ckyt@uniwa.gr
18 22669120 ΛΟΥΚΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ nloukeris@uniwa.gr
22669121 ΛΟΥΚΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ nloukeris@uniwa.gr
22669122 ΛΟΥΚΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ nloukeris@uniwa.gr
22669123 ΛΟΥΚΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ nloukeris@uniwa.gr
22669124 ΛΟΥΚΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ nloukeris@uniwa.gr
22669125 ΛΟΥΚΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ nloukeris@uniwa.gr
22669127 ΛΟΥΚΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ nloukeris@uniwa.gr
19 22669128 ΜΠΑΛΑΣΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ dbalaska@uniwa.gr
22669129 ΜΠΑΛΑΣΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ dbalaska@uniwa.gr
22669130 ΜΠΑΛΑΣΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ dbalaska@uniwa.gr
22669131 ΜΠΑΛΑΣΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ dbalaska@uniwa.gr
22669132 ΜΠΑΛΑΣΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ dbalaska@uniwa.gr
22669133 ΜΠΑΛΑΣΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ dbalaska@uniwa.gr
22669134 ΜΠΑΛΑΣΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ dbalaska@uniwa.gr
20 22669135 ΜΠΕΝΑΚΗ- ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΧΑΝΘΗ dbenaki@uniwa.gr
22669136 ΜΠΕΝΑΚΗ- ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΧΑΝΘΗ dbenaki@uniwa.gr
22669137 ΜΠΕΝΑΚΗ- ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΧΑΝΘΗ dbenaki@uniwa.gr
22669138 ΜΠΕΝΑΚΗ- ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΧΑΝΘΗ dbenaki@uniwa.gr
22669139 ΜΠΕΝΑΚΗ- ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΧΑΝΘΗ dbenaki@uniwa.gr
22669140 ΜΠΕΝΑΚΗ- ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΧΑΝΘΗ dbenaki@uniwa.gr
22669141 ΜΠΕΝΑΚΗ- ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΧΑΝΘΗ dbenaki@uniwa.gr
21 22669142 ΜΠΙΝΙΩΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ binioris@uniwa.gr
22669143 ΜΠΙΝΙΩΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ binioris@uniwa.gr
22669144 ΜΠΙΝΙΩΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ binioris@uniwa.gr
22669145 ΜΠΙΝΙΩΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ binioris@uniwa.gr
22669146 ΜΠΙΝΙΩΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ binioris@uniwa.gr
22669147 ΜΠΙΝΙΩΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ binioris@uniwa.gr
22669148 ΜΠΙΝΙΩΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ binioris@uniwa.gr
22 22669149 ΜΠΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ jbouris@uniwa.gr
22669150 ΜΠΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ jbouris@uniwa.gr
22669151 ΜΠΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ jbouris@uniwa.gr
22669152 ΜΠΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ jbouris@uniwa.gr
22669153 ΜΠΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ jbouris@uniwa.gr
22669154 ΜΠΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ jbouris@uniwa.gr
22669155 ΜΠΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ jbouris@uniwa.gr
23 22669156 ΝΟΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ dnovas@uniwa.gr
22669157 ΝΟΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ dnovas@uniwa.gr
22669158 ΝΟΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ dnovas@uniwa.gr
22669159 ΝΟΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ dnovas@uniwa.gr
22669160 ΝΟΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ dnovas@uniwa.gr
22669161 ΝΟΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ dnovas@uniwa.gr
22669162 ΝΟΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ dnovas@uniwa.gr
24 22669163 ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ ΚΛΗΜΗΣ kntal@uniwa.gr
22669164 ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ ΚΛΗΜΗΣ kntal@uniwa.gr
22669165 ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ ΚΛΗΜΗΣ kntal@uniwa.gr
22669166 ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ ΚΛΗΜΗΣ kntal@uniwa.gr
22669167 ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ ΚΛΗΜΗΣ kntal@uniwa.gr
22669168 ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ ΚΛΗΜΗΣ kntal@uniwa.gr
22669169 ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ ΚΛΗΜΗΣ kntal@uniwa.gr
25 22669170 ΝΤΑΝΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ sdanos@uniwa.gr
22669171 ΝΤΑΝΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ sdanos@uniwa.gr
22669172 ΝΤΑΝΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ sdanos@uniwa.gr
22669173 ΝΤΑΝΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ sdanos@uniwa.gr
22669174 ΝΤΑΝΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ sdanos@uniwa.gr
22669175 ΝΤΑΝΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ sdanos@uniwa.gr
22669176 ΝΤΑΝΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ sdanos@uniwa.gr
26 22669177 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ xanthopoulos@uniwa.gr
22669178 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ xanthopoulos@uniwa.gr
22669179 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ xanthopoulos@uniwa.gr
22669180 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ xanthopoulos@uniwa.gr
22669181 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ xanthopoulos@uniwa.gr
22669182 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ xanthopoulos@uniwa.gr
22669183 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ xanthopoulos@uniwa.gr
27 22669184 ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ dpapak@uniwa.gr
22669185 ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ dpapak@uniwa.gr
22669186 ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ dpapak@uniwa.gr
22669187 ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ dpapak@uniwa.gr
22669188 ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ dpapak@uniwa.gr
22669189 ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ dpapak@uniwa.gr
22669190 ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ dpapak@uniwa.gr
28 22669191 ΠΙΕΡΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ gpierrakos@uniwa.gr
22669192 ΠΙΕΡΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ gpierrakos@uniwa.gr
22669193 ΠΙΕΡΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ gpierrakos@uniwa.gr
22669194 ΠΙΕΡΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ gpierrakos@uniwa.gr
22669195 ΠΙΕΡΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ gpierrakos@uniwa.gr
22669196 ΠΙΕΡΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ gpierrakos@uniwa.gr
22669197 ΠΙΕΡΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ gpierrakos@uniwa.gr
29 22669198 ΡΙΖΟΜΥΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ rizomy@uniwa.gr
22669199 ΡΙΖΟΜΥΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ rizomy@uniwa.gr
22669200 ΡΙΖΟΜΥΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ rizomy@uniwa.gr
22669201 ΡΙΖΟΜΥΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ rizomy@uniwa.gr
22669202 ΡΙΖΟΜΥΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ rizomy@uniwa.gr
22669203 ΡΙΖΟΜΥΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ rizomy@uniwa.gr
22669204 ΡΙΖΟΜΥΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ rizomy@uniwa.gr
30 22669205 ΣΑΛΜΟΝ ΙΩΑΝΝΗΣ isalmon@uniwa.gr
22669206 ΣΑΛΜΟΝ ΙΩΑΝΝΗΣ isalmon@uniwa.gr
22669207 ΣΑΛΜΟΝ ΙΩΑΝΝΗΣ isalmon@uniwa.gr
22669208 ΣΑΛΜΟΝ ΙΩΑΝΝΗΣ isalmon@uniwa.gr
22669209 ΣΑΛΜΟΝ ΙΩΑΝΝΗΣ isalmon@uniwa.gr
22669210 ΣΑΛΜΟΝ ΙΩΑΝΝΗΣ isalmon@uniwa.gr
22669211 ΣΑΛΜΟΝ ΙΩΑΝΝΗΣ isalmon@uniwa.gr
31 22669212 ΣΑΜΑΝΤΑ ΕΙΡΗΝΗ isamanta@uniwa.gr
22669213 ΣΑΜΑΝΤΑ ΕΙΡΗΝΗ isamanta@uniwa.gr
22669214 ΣΑΜΑΝΤΑ ΕΙΡΗΝΗ isamanta@uniwa.gr
22669215 ΣΑΜΑΝΤΑ ΕΙΡΗΝΗ isamanta@uniwa.gr
22669216 ΣΑΜΑΝΤΑ ΕΙΡΗΝΗ isamanta@uniwa.gr
22669217 ΣΑΜΑΝΤΑ ΕΙΡΗΝΗ isamanta@uniwa.gr
22669218 ΣΑΜΑΝΤΑ ΕΙΡΗΝΗ isamanta@uniwa.gr
32 22669219 ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ asachinidis@uniwa.gr
22669220 ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ asachinidis@uniwa.gr
22669221 ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ asachinidis@uniwa.gr
22669222 ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ asachinidis@uniwa.gr
22669223 ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ asachinidis@uniwa.gr
22669224 ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ asachinidis@uniwa.gr
22669225 ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ asachinidis@uniwa.gr
33 22669226 ΣΕΠΕΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ tsepet@uniwa.gr
22669227 ΣΕΠΕΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ tsepet@uniwa.gr
22669228 ΣΕΠΕΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ tsepet@uniwa.gr
22669229 ΣΕΠΕΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ tsepet@uniwa.gr
22669230 ΣΕΠΕΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ tsepet@uniwa.gr
22669231 ΣΕΠΕΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ tsepet@uniwa.gr
22669232 ΣΕΠΕΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ tsepet@uniwa.gr
34 22669233 ΣΙΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ simosdim@uniwa.gr
22669234 ΣΙΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ simosdim@uniwa.gr
22669235 ΣΙΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ simosdim@uniwa.gr
22669236 ΣΙΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ simosdim@uniwa.gr
22669237 ΣΙΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ simosdim@uniwa.gr
22669238 ΣΙΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ simosdim@uniwa.gr
22669239 ΣΙΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ simosdim@uniwa.gr
35 22669240 ΣΠΕΝΤΖΟΥΡΗ ΛΟΥΪΖΑ-ΧΑΡΙΣ lspentz@uniwa.gr
22669241 ΣΠΕΝΤΖΟΥΡΗ ΛΟΥΪΖΑ-ΧΑΡΙΣ lspentz@uniwa.gr
22669242 ΣΠΕΝΤΖΟΥΡΗ ΛΟΥΪΖΑ-ΧΑΡΙΣ lspentz@uniwa.gr
22669243 ΣΠΕΝΤΖΟΥΡΗ ΛΟΥΪΖΑ-ΧΑΡΙΣ lspentz@uniwa.gr
22669244 ΣΠΕΝΤΖΟΥΡΗ ΛΟΥΪΖΑ-ΧΑΡΙΣ lspentz@uniwa.gr
22669245 ΣΠΕΝΤΖΟΥΡΗ ΛΟΥΪΖΑ-ΧΑΡΙΣ lspentz@uniwa.gr
22669246 ΣΠΕΝΤΖΟΥΡΗ ΛΟΥΪΖΑ-ΧΑΡΙΣ lspentz@uniwa.gr
36 22669247 ΣΠΥΡΙΔΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ tspyr@uniwa.gr
22669248 ΣΠΥΡΙΔΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ tspyr@uniwa.gr
22669249 ΣΠΥΡΙΔΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ tspyr@uniwa.gr
22669250 ΣΠΥΡΙΔΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ tspyr@uniwa.gr
22669251 ΣΠΥΡΙΔΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ tspyr@uniwa.gr
22669252 ΣΠΥΡΙΔΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ tspyr@uniwa.gr
22669253 ΣΠΥΡΙΔΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ tspyr@uniwa.gr
37 22669254 ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ mastamouli@uniwa.gr
22669255 ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ mastamouli@uniwa.gr
22669256 ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ mastamouli@uniwa.gr
22669257 ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ mastamouli@uniwa.gr
22669258 ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ mastamouli@uniwa.gr
22669259 ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ mastamouli@uniwa.gr
22669260 ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ mastamouli@uniwa.gr
38 22669261 ΣΤΡΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ dstrani@uniwa.gr
22669262 ΣΤΡΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ dstrani@uniwa.gr
22669263 ΣΤΡΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ dstrani@uniwa.gr
22669264 ΣΤΡΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ dstrani@uniwa.gr
22669265 ΣΤΡΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ dstrani@uniwa.gr
22669266 ΣΤΡΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ dstrani@uniwa.gr
22669267 ΣΤΡΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ dstrani@uniwa.gr
39 22669268 ΤΟΜΑΡΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ptomaras@uniwa.gr
22669269 ΤΟΜΑΡΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ptomaras@uniwa.gr
22669270 ΤΟΜΑΡΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ptomaras@uniwa.gr
22669271 ΤΟΜΑΡΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ptomaras@uniwa.gr
22669272 ΤΟΜΑΡΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ptomaras@uniwa.gr
22669273 ΤΟΜΑΡΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ptomaras@uniwa.gr
22669274 ΤΟΜΑΡΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ptomaras@uniwa.gr
40 22669275 ΤΟΥΡΝΑ ΓΕΡΜΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ elenitur@uniwa.gr
22669276 ΤΟΥΡΝΑ ΓΕΡΜΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ elenitur@uniwa.gr
22669277 ΤΟΥΡΝΑ ΓΕΡΜΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ elenitur@uniwa.gr
22669278 ΤΟΥΡΝΑ ΓΕΡΜΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ elenitur@uniwa.gr
22669279 ΤΟΥΡΝΑ ΓΕΡΜΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ elenitur@uniwa.gr
22669280 ΤΟΥΡΝΑ ΓΕΡΜΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ elenitur@uniwa.gr
22669281 ΤΟΥΡΝΑ ΓΕΡΜΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ elenitur@uniwa.gr
41 22669282 ΤΣΕΡΠΑΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ stserpanis@uniwa.gr
22669283 ΤΣΕΡΠΑΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ stserpanis@uniwa.gr
22669284 ΤΣΕΡΠΑΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ stserpanis@uniwa.gr
22669285 ΤΣΕΡΠΑΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ stserpanis@uniwa.gr
22669286 ΤΣΕΡΠΑΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ stserpanis@uniwa.gr
22669287 ΤΣΕΡΠΑΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ stserpanis@uniwa.gr
22669288 ΤΣΕΡΠΑΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ stserpanis@uniwa.gr
42 22669289 ΤΣΙΛΙΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ steliostsilikis@uniwa.gr
22669290 ΤΣΙΛΙΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ steliostsilikis@uniwa.gr
22669291 ΤΣΙΛΙΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ steliostsilikis@uniwa.gr
22669292 ΤΣΙΛΙΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ steliostsilikis@uniwa.gr
22669293 ΤΣΙΛΙΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ steliostsilikis@uniwa.gr
22669294 ΤΣΙΛΙΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ steliostsilikis@uniwa.gr
22669295 ΤΣΙΛΙΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ steliostsilikis@uniwa.gr
43 22669296 ΤΣΙΡΙΝΤΑΝΗ ΜΑΡΙΑ martsi@uniwa.gr
22669297 ΤΣΙΡΙΝΤΑΝΗ ΜΑΡΙΑ martsi@uniwa.gr
22669298 ΤΣΙΡΙΝΤΑΝΗ ΜΑΡΙΑ martsi@uniwa.gr
22669301 ΤΣΙΡΙΝΤΑΝΗ ΜΑΡΙΑ martsi@uniwa.gr
22669302 ΤΣΙΡΙΝΤΑΝΗ ΜΑΡΙΑ martsi@uniwa.gr
22669303 ΤΣΙΡΙΝΤΑΝΗ ΜΑΡΙΑ martsi@uniwa.gr
22669304 ΤΣΙΡΙΝΤΑΝΗ ΜΑΡΙΑ martsi@uniwa.gr
44 22669353 ΤΣΟΤΣΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ntsotsol@uniwa.gr
22669354 ΤΣΟΤΣΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ntsotsol@uniwa.gr
22669355 ΤΣΟΤΣΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ntsotsol@uniwa.gr
22669356 ΤΣΟΤΣΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ntsotsol@uniwa.gr
22669357 ΤΣΟΤΣΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ntsotsol@uniwa.gr
22669358 ΤΣΟΤΣΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ntsotsol@uniwa.gr
22669359 ΤΣΟΤΣΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ntsotsol@uniwa.gr
45 22669360 ΦΡΑΓΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ fragos@uniwa.gr
22669361 ΦΡΑΓΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ fragos@uniwa.gr
22669362 ΦΡΑΓΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ fragos@uniwa.gr
22669363 ΦΡΑΓΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ fragos@uniwa.gr
22669364 ΦΡΑΓΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ fragos@uniwa.gr
22669365 ΦΡΑΓΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ fragos@uniwa.gr
22669366 ΦΡΑΓΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ fragos@uniwa.gr
46 22669367 ΨΑΡΟΜΗΛΙΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ yannis.psaromiligkos@uniwa.gr
22669368 ΨΑΡΟΜΗΛΙΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ yannis.psaromiligkos@uniwa.gr
22669369 ΨΑΡΟΜΗΛΙΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ yannis.psaromiligkos@uniwa.gr
22669370 ΨΑΡΟΜΗΛΙΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ yannis.psaromiligkos@uniwa.gr
22669371 ΨΑΡΟΜΗΛΙΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ yannis.psaromiligkos@uniwa.gr
22669372 ΨΑΡΟΜΗΛΙΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ yannis.psaromiligkos@uniwa.gr
22669373 ΨΑΡΟΜΗΛΙΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ yannis.psaromiligkos@uniwa.gr