Μετακίνηση Mελών ΔΕΠ Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων στα πλαίσια Erasmus+ global.

Μετακίνηση Mελών ΔΕΠ Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων στα πλαίσια Erasmus+ global.

Στα πλαίσια μετακίνησης των καθηγητριών Σοφίας Ασωνίτου και Ελένης Γερμανού από το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΠΑΔΑ στο Jordan University of Science and Technology, Ιορδανία τον Ιούνιο του 2019 αναπτύχθηκε εποικοδομητικός διάλογος μεταξύ των συναδέλφων καθηγητών/τριών του Ιδρύματος Υποδοχής και των μελών ΔΕΠ του ΠΑΔΑ  αναφορικά με περαιτέρω συνεργασίες και ανταλλαγές φοιτητών/τριών.
Επίσης συζητήθηκαν με το ακαδημαϊκό προσωπικό του Jordan University of Science and Technology, θέματα που αφορούν στη βελτίωση των διδακτικών μεθοδολογιών, την αξιολόγηση των φοιτητών και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων απασχολησιμότητας και επαγγελματικής σταδιοδρομίας τους.