Εξέταση φοιτητών στo Μάθημα: Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής

Εξέταση φοιτητών στo Μάθημα: Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής

Για τους φοιτητές που δεν συμμετείχαν στην προγραμματισμένη γραπτή εξέταση του μαθήματος ΑΡΧΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, λόγω νόσησης από covid, θα διεξαχθεί επαναληπτική εξέταση την Πέμπτη 17/03/2022 ώρα 11.00 – 13.00 στην αίθουσα Ε10-Ε12.

Απαραίτητη η προσκόμιση του πιστοποιητικού νόσησης.

Ο Καθηγητής

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ