Έναρξη δήλωσης και διανομής συγγραμμάτων εαρινού εξαμήνου 2022-2023.

Έναρξη δήλωσης και διανομής συγγραμμάτων εαρινού εξαμήνου 2022-2023.

Σύμφωνα με το έγγραφο (eudoxus.gr/files/Dianomi_Earinou_2022-23.pdf )  του Υπουργείου Παιδείας, η διανομή συγγραμμάτων για το εαρινό εξάμηνο θα ξεκινήσει την Τρίτη 21 Μαρτίου 2023 και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 19 Μαΐου 2023.

Οι δηλώσεις συγγραμμάτων των φοιτητών θα ξεκινήσουν

την Τρίτη 21 Μαρτίου 2023  και θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή 5 Μαΐου 2023,

στην ηλεκτρονική εφαρμογή “ΕΥΔΟΞΟΣ” (https://eudoxus.gr).

 

Σχετικά με τη διαδικασία διανομής συγγραμμάτων εαρινού εξαμήνου 2022-2023, ενημερώνουμε τους φοιτητές ότι:

-Yποχρεούνται να πραγματοποιήσουν δήλωση μαθημάτων στο Φοιτητολόγιο, για το εαρινό εξάμηνο 2022-2023.

-Δικαιούνται να παραλάβουν συγγράμματα μόνο για εκείνα τα μαθήματα τα οποία έχουν συμπεριλάβει στη δήλωση μαθημάτων τους, στο φοιτητολόγιο, για το εαρινό εξάμηνο 2022-2023. Το όριο των συγγραμμάτων είναι οκτώ (8) ανά εξάμηνο.

-Ειδικά για τα μαθήματα κατεύθυνσης των εξαμήνων Στ’ και Η’, θα πρέπει ο Κωδικός Μαθήματος συγγράμματος στην υπηρεσία “ΕΥΔΟΞΟΣ”, να είναι ίδιος με τον Κωδικό Μαθήματος στη δήλωση μαθημάτων στο φοιτητολόγιο για το τρέχον εξάμηνο.

Επισημαίνεται ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας οι φοιτητές που έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη (δώδεκα εξάμηνα) σπουδών δεν δικαιούνται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις ή απορίες μπορείτε πάντα να απευθύνεστε στο Γραφείο Αρωγής Χρηστών του ΕΥΔΟΞΟΥ (http://eudoxus.gr/OnlineReport.aspx)