Διοργάνωση Συνεδρίου σε Συνεργασία με τον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου

Διοργάνωση Συνεδρίου σε Συνεργασία με τον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου

Με μεγάλη επιτυχία στέφθηκε μια ακόμη δράση του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων. Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οργάνωση, Λειτουργία, Ανάπτυξη και Διοίκηση Λιμένων» σε συνεργασία με τον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου διοργάνωσε στις 28-30 Ιουλίου 2020 το 1ο Συνέδριο με τίτλο «Σύγχρονες Προσεγγίσεις Οργάνωσης, Διοίκησης και Ανάπτυξης Λιμένων». Στο Συνέδριο κατατέθηκαν οι απόψεις όλων των εκπροσώπων σε θέματα Πολιτικής Λιμένων, Κρουαζιέρας, Ερευνών Ναυτιλίας, Εμπορίου και Μεταφορών, καθώς και οι θέσεις των θεσμικών φορέων της Τοπικής και Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, ώστε να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο όπου θα είναι ο προπομπός δράσης για την επόμενη 5ετία. Εκ μέρους του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής την ευθύνη της διοργάνωσης του συνεδρίου είχαν οι Επίκουροι Καθηγητές του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Δημήτρης Δρόσος και Νικόλας Τσότσολας.