Διοργάνωση Επιστημονικής Ημερίδας

Διοργάνωση Επιστημονικής Ημερίδας

Με τη συμμετοχή πολλών προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών αλλά και στελεχών επιχειρήσεων και οργανισμών, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία την Τρίτη 7 Ιανουαρίου 2020 στο Συνεδριακό Κέντρο της Πανεπιστημιούπολης Αρχαίου Ελαιώνα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής η 1η Επιστημονική Ημερίδα με θέμα «Η Διοίκηση του Ανθρώπινου Δυναμικού στη Ψηφιακή Εποχή». Την Ημερίδα διοργάνωσε ο τομέας Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Σκοπός της Ημερίδας ήταν να αναδείξει τους παράγοντες του ενδο-επιχειρησιακού και εξω-επιχειρησιακού περιβάλλοντος που επηρεάζουν, τη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού και ωθούν σε αναπροσαρμογή του ρόλου της Διοικητικής Επιστήμης στις νέες αυτές προκλήσεις.