Διοργάνωση Διεθνές Συνεδρίου Στρατηγικού Καινοτόμου Μάρκετινγκ και Τουρισμού ICSIMAT 2020

Διοργάνωση Διεθνές Συνεδρίου Στρατηγικού Καινοτόμου Μάρκετινγκ και Τουρισμού ICSIMAT 2020

Στα πλαίσια των προγραμματισμένων επιστημονικών δράσεων του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων-Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής διοργανώθηκε διαδικτυακά το 9ο Διεθνές Συνέδριο Στρατηγικού Καινοτόμου Μάρκετινγκ και Τουρισμού ICSIMAT 2020 (26-28 Σεπτεμβρίου 2020) σε συνεργασία με σημαντικά Πανεπιστήμια όπως αυτά από τον Καναδά, της Ολλανδίας, της Αμερικής, της Κύπρου, της Αυστραλίας, της Σιγκαπούρης.

Στα πλαίσια του συνεδρίου παρουσιάστηκαν σημαντικές ερευνητικές εργασίες από τον χώρο του τουρισμού, του μάρκετινγκ, του μάνατζμεντ, της επικοινωνίας και των νέων τεχνολογιών σχετιζόμενες με τον COVID-19. Η πρωτοτυπία του συνεδρίου έγκειται στο πάντρεμα της ακαδημαϊκής και επιχειρηματικής δράσης το οποίο αποτελεί καινοτομία για τα ελληνικά δεδομένα ενώ αποτελεί την σύγχρονη τάση διεθνώς. Την ευθύνη για την διοργάνωση του συνεδρίου είχε η Καθηγήτρια του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων κ. Κάβουρα Ανδρονίκη.