Διαδικτυακή Εκδήλωση Παρουσίασης των Κατευθύνσεων του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διαδικτυακή Εκδήλωση Παρουσίασης των Κατευθύνσεων του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων

Το τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής διοργανώνει την Δευτέρα 5/9/2020 και από ώρα 11.00 έως 14.00, διαδικτυακή παρουσίαση με αντικείμενο το περιεχόμενο και τις προοπτικές των κατευθύνσεων που προσφέρονται στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του.

Στόχος της εν λόγω εκδήλωσης είναι η ενημέρωση των φοιτητών που εισέρχονται στο 5ο εξάμηνο των σπουδών τους για τις κατευθύνσεις που έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν και η υποστήριξη της εν λόγω απόφασής τους.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ