Διαδικτυακή Εκδήλωση Παρουσίασης των Κατευθύνσεων του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, Xειμερινό Eξάμηνο 2021-2022

Διαδικτυακή Εκδήλωση Παρουσίασης των Κατευθύνσεων του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, Xειμερινό Eξάμηνο 2021-2022

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, XEIM. EΞ. 2021-2022

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής διοργανώνει την Δευτέρα 04/10/2021 και από ώρα 16.00 έως 18.30, διαδικτυακή  παρουσίαση με αντικείμενο το περιεχόμενο και τις προοπτικές των κατευθύνσεων που προσφέρονται στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του.

Στόχος της εν λόγω εκδήλωσης, είναι η ενημέρωση των φοιτητών που εισέρχονται στο 5ο εξάμηνο των σπουδών τους  για τις κατευθύνσεις που έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν και να βοηθηθούν στην εν λόγω απόφασής τους.

Τις παρουσιάσεις θα πραγματοποιήσουν οι Διευθυντές/ Εκπρόσωποι των Τομέων του Τμήματος και το πρόγραμμα των παρουσιάσεων θα διαμορφωθεί ως ακολούθως:

Ώρα Θέμα Ομιλητής
16.00 – 16.17 Καλωσόρισμα Καθ. Γιοβάνης Απόστολος,

Πρόεδρος του Τμήματος

16.18 – 16.35 Παρουσίαση της κατεύθυνσης Διοίκηση Επιχειρήσεων Αν. Καθ. Ασωνίτου Σοφία,

Εκπρόσωπος  Τομέα Οικονομικής, Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής

16.36 – 16.53 Αν. Καθ. Σαλμόν Ιωάννης,

Δ/ντής Τομέα Οργάνωσης και Διοίκησης

16.54 – 17.11 Παρουσίαση της κατεύθυνσης Μάρκετινγκ Επ. Καθ. Ριζομυλιώτης Ιωάννης,

Δ/ντής Τομέα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας

17.12 – 17.29 Παρουσίαση της κατεύθυνσης Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας Αν. Καθ. Γούλα Ασπασία,

Δ/ντρια Τομέα Κοινωνικής Πολιτικής

17.30 – 17.47 Παρουσίαση της κατεύθυνσης Διοικητικής Πληροφορικής και Επιστήμης Αποφάσεων

 

Επ. Καθ. Τσότσολας Νικόλαος,

Δ/ντής Τομέα Πληροφοριακών Συστημάτων και Λήψης Αποφάσεων

17.48 – 18.30 Ερωτήσεις/Απαντήσεις φοιτητών

 

Το link του MS Teams για τη συμμετοχή στην εκδήλωση είναι:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ab61dbc2753a340709e0039098bd449b2%40thread.tacv2/1601556763292?context=%7b%22Tid%22%3a%220c8943ee-c370-4bb3-ba51-321f406f32ec%22%2c%22Oid%22%3a%225c60f03c-1138-47eb-914d-bc6f4a4bc5fe%22%7d

Σας περιμένουμε όλους…