Ανάρτηση του Πρακτικού Αξιολόγησης Ακαδημαϊκών Υποτρόφων Ακαδ. έτους 2022-2023.

Ανάρτηση του Πρακτικού Αξιολόγησης Ακαδημαϊκών Υποτρόφων Ακαδ. έτους 2022-2023.

Ανάρτηση του Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης Αιτήσεων Υποψηφίων Ακαδημαϊκών Υποτρόφων με σχέση εργασίας ιδιωτικού  δικαίου ορισμένου χρόνου, για το ακαδ. έτος 2022-2023, του Τμήματος ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑ.Δ.Α..

Δείτε το Πρακτικό Αξιολόγησης εδώ.

Περίοδος ενστάσεων από 09-09-2022 μέχρι 14-09-2022, ηλεκτρονικά, στο email: ba@uniwa.gr