Ανάρτηση αποτελεσμάτων Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ, για το εαρινό εξάμηνο 2022-2023.

Ανάρτηση αποτελεσμάτων Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ, για το εαρινό εξάμηνο 2022-2023.

Ανάρτηση αποτελεσμάτων Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ, για το εαρινό εξάμηνο 2022-2023, εδώ.