Ανακοίνωση ότι η Γραμματεία του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων δεν θα λειτουργήσει, την Παρασκευή 28/06/2024, λόγω της τελετής καθομολόγησης αποφοίτων.

Ανακοίνωση ότι η Γραμματεία του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων δεν θα λειτουργήσει, την Παρασκευή 28/06/2024, λόγω της τελετής καθομολόγησης αποφοίτων.

Σας ενημερώνουμε ότι, την Παρασκευή 28/06/2024, δεν θα λειτουργήσει η Γραμματεία του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, λόγω της τελετής καθομολόγησης των αποφοίτων.