Ανακοίνωση για το τμήμα στο Μάθημα Βάσεις Δεδομένων που αφορά τους φοιτητές ERASMUS (στην Αγγλική Γλώσσα).

Ανακοίνωση για το τμήμα στο Μάθημα Βάσεις Δεδομένων που αφορά τους φοιτητές ERASMUS (στην Αγγλική Γλώσσα).

Για την εβδομάδα 7-12 Μαρτίου 2022, το τμήμα στο Μάθημα Βάσεις Δεδομένων που αφορά τους φοιτητές ERASMUS (στην Αγγλική Γλώσσα), εκτάκτως θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 12/3/2022, στις 09:30 – 12:00, στην αίθουσα Δ105 και όχι την Τρίτη 7/3/2022, λόγω μη εγκαιρης ενημέρωσης των φοιτητών ERASMUS για το πρόγραμμα μαθημάτων.
Από την επόμενη εβδομάδα θα ακολουθήσουμε κανονικά το πρόγραμμα.

Ο Υπεύθυνος Καθηγητής

Αθανάσιος Σπυριδάκος