Ανακοίνωση για τη λειτουργία της Γραμματείας.

Ανακοίνωση για τη λειτουργία της Γραμματείας.

Ανακοινώνεται ότι το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής αναστέλλει τις διά ζώσης διοικητικές και εκπαιδευτικές διαδικασίες από την Τρίτη 15/11/2022 έως και την Παρασκευή 18/11/2022.