Αναγόρευση σε Επίτιμο Διδάκτορα του Τμήματος του Francis Fukuyama Καθηγητή του Πανεπιστημίου Stanford, ΗΠΑ

Αναγόρευση σε Επίτιμο Διδάκτορα του Τμήματος του Francis Fukuyama Καθηγητή του Πανεπιστημίου Stanford, ΗΠΑ

Με την φυσική παρουσία ολιγάριθμων μελών της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, για υγειονομικούς λόγους, στο Αμφιθέατρο του Μουσείου Ακρόπολης – όπου προηγήθηκε σύντομη ξενάγηση -πραγματοποιήθηκε η αναγόρευση του καθηγητή του Πανεπιστημίου Stanford, ΗΠΑ, Francis Fukuyama ως Επίτιμου Διδάκτορα του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Ιδρύματος. Στην εν λόγω τελετή παρέστη, ως εκπρόσωπος του Πρωθυπουργού, ο Δημήτριος Σκάλκος, Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ.

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου καθηγητής Παναγιώτης Καλδής ευχαριστώντας τον καθηγητή Francis Fukuyamaγια την επιστημονική του προσφορά, την αποδοχή του τιμητικού τίτλου, όπως και για την παρουσία του, ανέφερε ότι η συγκεκριμένη ενέργεια είναι εξαιρετικά σημαντικής εξωστρέφειας του Ιδρύματος και εμπέδωση της ιδιαίτερης αξιοπιστίας της ακαδημαϊκής υπόστασης τόσο του ΠΑΔΑ, όσο και της χώρας διεθνώς.

Τόνισε ότι, ο καθηγητής Francis Fukuyama, εμβριθής κοινωνικός επιστήμονας και φιλόσοφος, είναι εξέχουσα διεθνής ακαδημαϊκή και συγγραφική προσωπικότητα που με το έργο του επηρεάζει και διαμορφώνει πολιτικές, αλλά και προοπτικές, στο χώρο της παγκόσμιας πολιτικής και οικονομικής ανάπτυξης για δεκαετίες.

Παρατήρησε ότι, στο τελευταίο έργο του («Ταυτότητα») χρησιμοποιεί έντονα τη θεωρητική βάση του Πλάτωνα, ο οποίος και αποτελεί το έμβλημα του ΠΑΔΑ, αναδεικνύοντας τη σημαντικότητα του «θυμού», ένα από τα τρία μέρη της ψυχής κατά τον Πλάτωνα. Αυτός συνδέεται με την εσωτερική αίσθηση της αξιοπρέπειας του ατόμου, που απαιτεί την εξωτερική της αναγνώριση, όπως και του ρόλου του ατόμου στην κοινωνία. Θέματα που είναι κορυφαία στην σύγχρονη οικουμενική κατανόηση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και της ποιότητας της δημοκρατίας στην παγκόσμια πολιτική σκηνή, τα οποία και ταυτόχρονα είναι καθοριστικά στην αποτελεσματική καθημερινή πρακτική του ΠΑΔΑ.

Στο επιστημονικό βιογραφικό του καθηγητή FrancisFukuyama αναφέρθηκαν τόσο ο Κοσμήτορας της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του ΠΑΔΑ καθηγητής Αθανάσιος Σπυριδάκος, όσο και ο Πρόεδρος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων καθηγητής Απόστολος Γιοβάνης. Ο τελευταίος ανέγνωσε και το ψήφισμα ανακήρυξης του καθηγητή FrancisFukuyama ως Επίτιμου Διδάκτορα του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων.

Συνοπτικά, αναφέρθηκαν ότι, ο καθηγητής FrancisFukuyama ανήκει στο Freeman Spogli Institute forInternational Studies και είναι Διευθυντής του Center onDemocracy, Development and the Rule of Law στο Πανεπιστήμιο Stanford, καθώς και Διευθυντής του FordDorsey Master’s in International Policy, του ίδιου Πανεπιστημίου. Έχει διατελέσει καθηγητής και Διευθυντής του προγράμματος International Development στη School ofAdvanced International Studies του Πανεπιστημίου Johns Hopkins, ΗΠΑ, όπως και Omer L. και Nancy Hirstκαθηγητής Δημόσιας Πολιτικής στη Σχολή Δημόσιας Πολιτικής στο Πανεπιστήμιο George Mason, ΗΠΑ. Είναι μέλος του συμβουλίου του International Forum forDemocratic Studies που ιδρύθηκε από την NationalEndowment for Democracy, ΗΠΑ, διετέλεσε μέλος του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών της RAND Corporation, ΗΠΑ. Και είναι, επίσης, μία από τις 25 κορυφαίες προσωπικότητες της Information andDemocracy Commission που έχουν ιδρύσει οι ReportersWithout Borders.

Ο καθηγητής Francis Fukuyama στην αντιφώνησή του, ευχαρίστησε για την τιμή που του έγινε, δήλωσε ενεργός «πρεσβευτής» του ΠΑΔΑ, ως μέλος πλέον της ακαδημαϊκής οικογένειας του Ιδρύματος και εξέφρασε την θέλησή του να συμβάλει στην επιτάχυνση της ήδη πραγματοποιούμενης ταχείας ανάπτυξή του.