Αίθουσες Εξετάσεων μαθήματος Βιομηχανική Οργάνωση

Αίθουσες Εξετάσεων μαθήματος Βιομηχανική Οργάνωση

Ανακοινώνεται ότι η εξέταση στο μάθημα “Βιομηχανική Οργάνωση”, την Παρασκευή 12/07/20224 και ώρες 13.00-15.00, θα γίνει στις αίθουσες Δ001 και Δ002.