Το μάθημα Διεθνές Εμπόριο δεν θα γίνει την Τρίτη 12 και Τετάρτη 13/11

Το μάθημα Διεθνές Εμπόριο δεν θα γίνει την Τρίτη 12 και Τετάρτη 13/11

Το μάθημα ‘Διεθνές Εμπόριο’ δεν θα γίνει την Τρίτη 12 και Τετάρτη 13/11. Θα γίνει αναπλήρωση σε συνεννόηση με τον διδάσκοντα