Αναβολή του μαθήματος ‘Μακροοικονομική Ανάλυση’ την Τετάρτη 08/05/2019 (για το τμήμα A-Κ)

Αναβολή του μαθήματος ‘Μακροοικονομική Ανάλυση’ την Τετάρτη 08/05/2019 (για το τμήμα A-Κ)

Την Τετάρτη 08/05/2019 ΔΕΝ θα γίνει το μάθημα ‘Μακροοικονομική Ανάλυση’ για το τμήμα A-Κ,

λόγω απουσίας του διδάσκοντος στο εξωτερικό.

Θα γίνει αναπλήρωση σε συνεννόηση με τους φοιτητές.