Μετάπτωση Ιστοσελίδας σε Νέα Μορφή

Μετάπτωση Ιστοσελίδας σε Νέα Μορφή

Αγαπητές Φοιτήτριες, Αγαπητοί Φοιτητές

Στα πλαίσια της μετάπτωσης της ιστοσελίδας του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων στη νέα της μορφή θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι για τις επόμενες ημέρες θα υπάρχουν παρεμβάσεις όσον αφορά την δομή και το περιεχόμενο της ιστοσελίδας.

Η ενημέρωση σας από την ιστοσελίδα θα πραγματοποιείτε κανονικά και απρόσκοπτα καθ’ όλη την διάρκεια ολοκλήρωσης της όλης διαδικασίας.

Ευελπιστούμε στην κατανόηση και την συνεργασία σας.