ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ ΣΧΟΛΩΝ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 7 ΕΩΣ ΚΑΙ 11-09-2020

ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ ΣΧΟΛΩΝ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 7 ΕΩΣ ΚΑΙ 11-09-2020

Σας υπενθυμίζουμε ότι, από 7 έως και 11 Σεπτεμβρίου 2020, οι Γραμματείες των Σχολών και των Ακαδημαϊκών Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής δεν θα δέχονται κοινό, διότι όλα τα μέλη του Διοικητικού Προσωπικού τους θα συμμετάσχουν σε επιμορφωτικό πρόγραμμα, που διοργανώνεται από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.

Η επικοινωνία θα πραγματοποιείται μόνον ηλεκτρονικά. Σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Υποστήριξης Σπουδών στο email: studysupport@uniwa.gr .