Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το μάθημα Διοίκηση και Ανάπτυξη Ανθρωπίνων Πόρων θα πραγματοποιηθεί κανονικά στις 16/4/2019

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το μάθημα Διοίκηση και Ανάπτυξη Ανθρωπίνων Πόρων θα πραγματοποιηθεί κανονικά στις 16/4/2019

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το μάθημα Διοίκηση και Ανάπτυξη Ανθρωπίνων Πόρων θα πραγματοποιηθεί κανονικά στις 16/4/2019. Ο Διδάσκων, Ιωάννης Σαλμόν