Εξετάσεις εργαστηρίου “Διοίκηση Ολικής Ποιότητας” την Τετάρτη 6/2

Εξετάσεις εργαστηρίου “Διοίκηση Ολικής Ποιότητας” την Τετάρτη 6/2

Οι εξετάσεις για το εργαστήριο Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, θα πραγματοποιηθούν την

Τετάρτη 6 Φεβρουαρίου 2019, 12.00-14.00 (ένα τμήμα για όλους), στην αίθουσα Δ101.

Ο Διδάσκων

Φαίδων Κομισόπουλος