ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΟΥ 3-3-2020

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΟΥ 3-3-2020

Λόγω συμμετοχής του  καθ. Ιωάννη Δ. Μπουρή σε εκλεκτορικό του
Ε.Κ.Π.Α. το μάθημα ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΟΥ  της Τρίτης 3-3-2020 θα αρχίσει 45 min αργότερα
Δηλ. αντί της έναρξης 2:00 μ μ θα αρχίσει στις 2:45 μ μ
κατά τα λοιπά ισχύουν ως έχουν