ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚ. ΕΤ. 2021-2022 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚ. ΕΤ. 2021-2022 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Λ. Αλεξάνδρας 196, Αθήνα
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 213 20 10 208
Ηλεκτρ. Ταχυδρ: cstathaki@uniwa.gr
Πληροφορίες: X. Σταθάκη

Ημερομηνία: 13/10/2021

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
ΣΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚ. ΕΤ. 2021-2022 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Σας ενημερώνουμε ότι το Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας της Σχολής Δημόσιας Υγείας, του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, προσφέρει για το χειμερινό εξάμηνο του ακ. έτους 2021-22, το μάθημα «Ιταλικά για αρχάριους», σε φοιτητές-τριες του Α’ Εξαμήνου όλων των Τμημάτων του ΠΑ.Δ.Α. που δεν έχουν προηγούμενη γνώση της Ιταλικής Γλώσσας και ενδιαφέρονται να την διδαχθούν με σκοπό την επικοινωνία για εκπαιδευτικούς, επαγγελματικούς και προσωπικούς λόγους.

Το μάθημα είναι ελεύθερης επιλογής, προαιρετικό, δεν αποτελεί μέρος του Προγράμματος Σπουδών των Τμημάτων του ΠΑ.Δ.Α., δεν υπολογίζεται στο βαθμό πτυχίου/διπλώματος και δεν αποδίδονται διδακτικές μονάδες ECTS. Στο τέλος του προγράμματος, σε όσους έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία την παρακολούθησή του, θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης.

Υπάρχουν δύο (2) διαθέσιμα τμήματα, στην Πανεπιστημιούπολη Αθηνών και στην Πανεπιστημιούπολη του Αιγάλεω σε διαφορετικές ημέρες και ώρες.

A. Πανεπιστημιούπολη Αθηνών, κάθε Δευτέρα 18:30-20:00 (αίθουσα Ζ3).

Β. Πανεπιστημιούπολη Αιγάλεω, κάθε Πέμπτη 14:30-16:00 (αίθουσα Κ11 126 1ος όροφος).

Το μάθημα θα γίνει δια ζώσης, με φυσική παρουσία, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και τις αποφάσεις της Συγκλήτου του ΠΑ.Δ.Α. Υπεύθυνη του μαθήματος είναι η κα Αποστολάκη Αρετή, Λέκτορας Εφαρμογών του Τμήματος (aapostolaki@uniwa.gr).

Όσοι ενδιαφέρονται, καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή στο ένα από τα δύο διαθέσιμα τμήματα συμπληρώνοντας την σχετική αίτηση και αποστέλλοντας την ηλεκτρονικά στην Γραμματεία του Τμήματος (cstathaki@uniwa.gr). (Δείτε εδώ την Αίτηση)

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 13 Οκτωβρίου έως 20 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 16.00

ΠΡΟΣΟΧΗ
Επειδή ο αριθμός των θέσεων είναι περιορισμένος (50 άτομα) θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία και ώρα της αίτησης.
Όσοι επιλεγούν θα ειδοποιηθούν ηλεκτρονικά από την Γραμματεία του Τμήματος, για την εγγραφή και έναρξη των μαθημάτων.