Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η των έκτακτων μέτρων για την αναστολή διεξαγωγής των κατατακτήριων εξετάσεων με φυσική παρουσία, μέχρι νεωτέρας.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η των έκτακτων μέτρων για την αναστολή διεξαγωγής των κατατακτήριων εξετάσεων με φυσική παρουσία, μέχρι νεωτέρας.

Ανακοίνωση των έκτακτων μέτρων για την αναστολή διεξαγωγής των κατατακτήριων εξετάσεων με φυσική παρουσία, μέχρι νεωτέρας,

σύμφωνα με το ΦΕΚ 5200/τ.Β’/24-11-2020.

(Πατήστε επάνω για να κάνετε download την ανακοίνωση και το ΦΕΚ.)