Αναπληρώσεις Ομάδων Εμβάθυνσης Α-Γ, Π-Ρ, Σ-Ω Στατιστικής Επιχειρήσεων

Αναπληρώσεις Ομάδων Εμβάθυνσης Α-Γ, Π-Ρ, Σ-Ω Στατιστικής Επιχειρήσεων

Την Πέμπτη 13/06/2019 θα γίνει αναπλήρωση μαθήματος για την Ομάδα Εμβάθυνσης ‘Στατιστική Επιχειρήσεων (Α-Γ) – Δευτέρα’ στην αίθουσα Ε012, ώρα 17.00-20.00

Την Πέμπτη 20/06/2019 θα γίνει αναπλήρωση μαθήματος για τις Ομάδες Εμβάθυνσης ‘Στατιστική Επιχειρήσεων (Α-Γ)’ – Δευτέρα, ‘Στατιστική Επιχειρήσεων (Π-Ρ) – Πέμπτη’, ‘Στατιστική Επιχειρήσεων (Σ-Ω) – Πέμπτη’ στην αίθουσα Ε012, ώρα 13.00-17.00