ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: “Στρατηγικό Μάρκετινγκ”

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: “Στρατηγικό Μάρκετινγκ”

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το μάθημα “Στρατηγικό Μάρκετινγκ” του κ. Μπινιώρη, την Τετάρτη 8 Μαΐου δεν θα πραγματοποιηθεί.

Παρακαλούνται οι φοιτητές να προσέλθουν στο τμήμα της Πέμπτης και ώρες 9:00-12:00