ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΔΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 21-12-2020 ΕΩΣ ΚΑΙ 06-01-2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΔΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 21-12-2020 ΕΩΣ ΚΑΙ 06-01-2021

Από 21/12/2020 έως και 06/01/2021 δεν θα πραγματοποιηθούν οι εκπαιδευτικές και οι διοικητικές δραστηριότητες του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Καθ’ όλη την ως άνω περίοδο θα λειτουργούν κανονικά (εκτός από τις ημέρες 25/12/2020 και 01/01/2021) τόσο το Πρωτόκολλο του Ιδρύματος, όσο και οι αναγκαίες υπηρεσίες στελεχωμένες με το κατάλληλο προσωπικό, με ευθύνη των επιμέρους Προϊσταμένων. Η σίτιση των φοιτητών θα πραγματοποιείται κανονικά εκτός από τις ημέρες 25/12/2020 και 01/01/2021.