ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗΣ 11/12/2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗΣ 11/12/2019

Το μάθημα ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ δεν θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 11/12/2019 λόγω συμμετοχής
του διδάσκοντα σε εκδήλωση για το πρόγραμμα Erasmus.