Ανακοίνωση Τρίτη 03/12 8:00-11:00 Ηγεσία και Διαχείριση Αλλαγής & Τετάρτη 04/12 9:00-12:00 Επιχειρηματική Ηθική και Δεοντολογία

Ανακοίνωση Τρίτη 03/12 8:00-11:00 Ηγεσία και Διαχείριση Αλλαγής & Τετάρτη 04/12 9:00-12:00 Επιχειρηματική Ηθική και Δεοντολογία

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι τα μαθήματα………. αναβάλλονται λόγω ασθένειας του Διδάσκοντα