Ανακοίνωση: Ηγεσία & Διαχείριση Αλλαγής(10/12) και Επιχειρηματική Ηθική & Δεοντολογία(11/12)

Ανακοίνωση: Ηγεσία & Διαχείριση Αλλαγής(10/12) και Επιχειρηματική Ηθική & Δεοντολογία(11/12)

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι τα μαθήματα Ηγεσία & Διαχείριση Αλλαγής(10/12) και Επιχειρηματική Ηθική & Δεοντολογία(11/12) αναβάλλονται λόγω ασθένειας του διδάσκοντα.