Ανακοίνωση: Εργατικό Δίκαιο και Ευρωπαϊκοί Θεσμοί και Πολιτικές (Δευτέρα και Τρίτη 13 & 14 Μαϊου 2019 )

Ανακοίνωση: Εργατικό Δίκαιο και Ευρωπαϊκοί Θεσμοί και Πολιτικές (Δευτέρα και Τρίτη 13 & 14 Μαϊου 2019 )

Τα μαθήματα του Καθηγητή Δημητρίου Στράνη (Εργατικό Δίκαιο και Ευρωπαϊκοί Θεσμοί και Πολιτικές)

δεν θα διεξαχθούν Δευτέρα και Τρίτη 13 & 14 Μαϊου 2019 αντίστοιχα

λόγω των καθηκόντων του στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή των Πρυτανικών Εκλογών.