Ανακοίνωση – Διεξαγωγή Εξετάσεων στο εργαστηριακό μάθημα της Επιχειρησιακής Έρευνας.

Ανακοίνωση – Διεξαγωγή Εξετάσεων στο εργαστηριακό μάθημα της Επιχειρησιακής Έρευνας.

Οι εξετάσεις στο εργαστήριο επιχειρησιακής έρευνας θα διεξαχθούν την Τετάρτη 6/2/2019, Πέμπτη 7/2/2019 στην Αίθουσα Δ307 κατά τις προκαθορισμένες ώρες των μαθημάτων. 

Οι φοιτητές θα προσέρχονται τις ώρες κατά τις οποίες έχουν δηλώσει εγγραφή και παρακολουθούν το μάθημα. 

Ανάλογα με την προσέλευση ανά τμήμα θα χωρίζονται σε δύο ομάδες των 12 φοιτητών το ανώτερο. Η διαδικασία εξέτασης έχει ως εξής: 

  • Ο φοιτητής προσέρχεται την προκαθορισμένη ώρα του μαθήματος του.
  • Ανοίγει ένα κενό αρχείο excel και το αποθηκεύει στην επιφάνεια εργασίας του Η/Υ δίνοντάς του ως όνομα το ονοματεπώνυμο και τον αριθμό μητρώου του π.χ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 11000 
  • Παραδίδεται στον φοιτητή το έντυπο περιγραφής του προβλήματος όπου θα αναγράφει το Ονοματεπώνυμο του, τον Α.Μ, την κατεύθυνση και το εξάμηνο φοίτησης, καθώς και το μαθηματικό μοντέλο επίλυσης έτοιμο. 
  • Ζητείται εντός 20 λεπτών να εισάγει τα δεδομένα στο αρχείο excel και να επιλύσει το πρόβλημα με την βοήθεια του solver.
  • Ο εξεταζόμενος αποθηκεύει το αρχείο και αποχωρεί, αφού παραδοθεί στον εξεταστή το σχετικό έντυπο και το ηλεκτρονικό αρχείο επίλυσης του προβλήματος. 

Καλή επιτυχία!