Ανακοίνωση: Διεθνές Εμπόριο 7ου εξαμήνου

Ανακοίνωση: Διεθνές Εμπόριο 7ου εξαμήνου

To μάθημα Διεθνές Εμπόριο του 7ου εξαμήνου της κατευθυνσης Διοίκησης για την εβδομάδα που “τρέχει”.

Θα πραγματοποιηθεί την τετάρτη 12:00-15:00 όπως ίσχυε στο προηγούμενο πρόγραμμα.