Ανακοίνωση για την έναρξη μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου 2021-2022

Ανακοίνωση για την έναρξη μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου 2021-2022

Ανακοίνωση για την έναρξη μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου 2021-2022

Η έναρξη των μαθήματων στο χειμερινό εξάμηνο 2021-2022 είναι Δευτέρα 11 Οκτωβρίου 2021.