Ανακοίνωση για μάθημα ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (OE) – 6/5/2019

Ανακοίνωση για μάθημα ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (OE) – 6/5/2019

Οι Ο.E. του μαθήματος ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ δεν θα πραγματοποιηθούν την ΔΕΎΤΕΡΑ 6/5/2019 και ώρα 12:00 έως 18:00 από την κ. Αρναούτογλου