Ανακοίνωση για μάθημα Στρατηγική Επιχειρήσεων

Ανακοίνωση για μάθημα Στρατηγική Επιχειρήσεων

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του τμήματος  Διοίκησης Επιχειρήσεων ότι το μάθημα Στρατηγική Επιχειρήσεων  του 6ου εξαμήνου με διδάσκοντα τον κ. Μπινιώρη θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 20/3 από τις 9:00 μέχρι τις 13:00 στην αίθουσα Ε03 (κτίριο Ε) και όχι στη Δ100.