Ανακοίνωση για μάθημα Οργανωσιακή Συμπεριφορά (Ι-Ξ)

Ανακοίνωση για μάθημα Οργανωσιακή Συμπεριφορά (Ι-Ξ)

Ανακοινώνεται στους φοιτητές ότι θα διεξαχθούν διαλέξεις αναπλήρωσης για το μάθημα «Οργανωσιακή Συμπεριφορά (Ι-Ξ)» με διδάσκουσα την κα Γκίκα την Πέμπτη 18/4 στις 13:00 – 15:00 στην αίθουσα Δ 105 και την Παρασκευή 19/4 στις 15:00 – 17:00 στην αίθουσα ΑΜΦ 002 (κτίριο Δ).