Ανακοίνωση για μάθημα Διοίκηση Μικρομεσαίων & Οικογενειακών Επιχειρήσεων (κα Γκίκα)

Ανακοίνωση για μάθημα Διοίκηση Μικρομεσαίων & Οικογενειακών Επιχειρήσεων (κα Γκίκα)

Ανακοινώνεται στους φοιτητές ότι τα τμήματα της κας Γκίκα «Διοίκηση Μικρομεσαίων & Οικογενειακών Επιχειρήσεων (ΟΕ)» δε θα γίνονται πλέον Δευτέρα 19:00 -21:00 αλλά Τετάρτη 14:00 με 15:00.