Ανακοίνωση για αναβολή μαθημάτων, την Τρίτη 25 Μαΐου και ώρες 10:00πμ – 13:00μμ.

Ανακοίνωση για αναβολή μαθημάτων, την Τρίτη 25 Μαΐου και ώρες 10:00πμ – 13:00μμ.

Ανακοίνωση για αναβολή μαθημάτων

Σας γνωρίζουμε ότι, την Τρίτη 25 Μαΐου και ώρες 10:00πμ – 13:00μμ, λόγω της Συνέλευσης του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, δεν θα πραγματοποιηθούν τα παρακάτω μαθήματα:

  • Προχωρημένη Χρηματοοικονομική Λογιστική (Α-Κ), ΑΠ
  • Μακροοικονομική Ανάλυση (Ξ-Ω),  Δ
  • Διοικητική Λογιστική (Α-Κ), Δ
  • Διοικητική Λογιστική (Λ-Ω), Δ
  • Επιχειρησιακές Επικοινωνίες, Δ
  • Οργάνωση & Διοίκηση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Ρ-Σ), ΟΕ
  • Χρηματοδότηση & Αξιολόγηση Υπηρεσιών Υγείας, Δ
  • Στρατηγικό Μάρκετινγκ, Δ
  • Στρατηγικό Μάρκετινγκ (Α-Δ), ΟΕ
  • Συστήματα Διαχείρισης Ψηφιακού Περιεχομένου, Δ

 

Όλα τα υπόλοιπα μαθήματα της Τρίτης, θα γίνουν κανονικά.