Ανακοίνωση για αναβολή μαθημάτων, την Πέμπτη 21-10-2021 και ώρες 12.00μμ-14.00μμ.

Ανακοίνωση για αναβολή μαθημάτων, την Πέμπτη 21-10-2021 και ώρες 12.00μμ-14.00μμ.

Ανακοίνωση για αναβολή μαθημάτων

Σας γνωρίζουμε ότι, την Πέμπτη 21-10-2021 και ώρες 12.00μμ-14.00μμ., λόγω της Συνέλευσης του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, δεν θα πραγματοποιηθούν τα παρακάτω μαθήματα:

  • Μικροοικονομική Ανάλυση ΙΙ,    Δ,    Α. Φράγκος
  • Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας,    Δ,    Μ. Τσιριντάνη
  • Διαφήμιση,   ΟΕ (Α-Ε) και (Ζ-Κ),    Χ-Λ. Σπεντζούρη
  • Διοίκηση Σχέσεων με Πελάτες (CRM),     Δ,    Ι. Ριζομυλιώτης
  • Διοίκηση Ολικής Ποιότητας,    Δ,    Σ. Μπινώρης
  • Οργάνωση & Διοίκηση Υπηρεσιών Πρόνοιας,    Δ,    Γ. Αμίτσης

 

Όλα τα υπόλοιπα μαθήματα της Πέμπτης, θα γίνουν κανονικά.