Ανακοίνωση για αναβολή μαθήματος («Διοίκησης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» της Πέμπτης, 11-4-2019)

Ανακοίνωση για αναβολή μαθήματος («Διοίκησης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» της Πέμπτης, 11-4-2019)

Το μάθημα της «Διοίκησης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» της Πέμπτης, 11-4-2019, 3-5 μμ, λόγω της παρουσίας του καθηγητή σε εκδήλωση του HEINNOVATE.