ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΗΜΕΡΑ 16-04-2019 ΚΑΙ ΑΠΟ ΩΡΑ 11:00 ΕΩΣ 14:00

ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΗΜΕΡΑ 16-04-2019 ΚΑΙ ΑΠΟ ΩΡΑ 11:00 ΕΩΣ 14:00

ΣΗΜΕΡΑ 16-04-2019 ΚΑΙ ΑΠΟ ΩΡΑ 11:00 ΕΩΣ 14:00

ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΛΟΓΩ ΣΥΝΕΥΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ