Αναβολή του μαθήματος “Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών”.

Αναβολή του μαθήματος “Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών”.

Αναβολή μαθήματος

Το μάθημα “Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών” δεν θα πραγματοποιηθεί, σήμερα, Δευτέρα 18-10-2021.