Έναρξη Διδασκαλίας 7 Μαθημάτων

Έναρξη Διδασκαλίας 7 Μαθημάτων

[:en]Ανακοινώνεται στους φοιτητές ότι ξεκινάει η διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων σύμφωνα με το ενημερωμένο ωρολόγιο πρόγραμμα που έχει αναρτηθεί στο site.

  • Εμπορικό Δίκαιο  (Μάνθος Απόστολος)
  • Διοίκηση σχέσεων με πελάτες CRM (Βασιλικοπούλου Αικατερίνη)
  • Μάρκετινγκ Υπηρεσιών & Ψηφιακό ΜΚΤ  (Βασιλικοπούλου Αικατερίνη)
  • Μάρκετινγκ χρηματοοικονομικών υπηρεσιών (Βαρελάς Σωτήριος)
  • Μέθοδοι Υποστήριξης Αποφάσεων ΜΚΤ (Βαρελάς Σωτήριος)
  • Φορολογική Λογιστική (Γαλάνη Δέσποινα)
  • Διεθνή λογιστικά & Χρηματοοικονομικά Πρότυπα (Γαλάνη Δέσποινα)

[:]