Ανακοίνωση: Στρατηγικό Μάρκετινγκ – Τετάρτη 5 Ιουνίου

Ανακοινώνεται ότι το μάθημα «Στρατηγικό Μάρκετινγκ» με διδάσκοντα τον κ. Απόστολο Γιοβάνη,

την Τετάρτη 5 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί τις ώρες 10:00 -12:00 και όχι τις ώρες που αναγράφονται στο ωρολόγιο πρόγραμμα.

No Comments

Post A Comment