Μαθήματα Β’ Εξαμήνου Δευτέρας 06/05/2019 (Μακροοικονομική Ανάλυση, Στατιστική Επιχειρήσεων)

Μαθήματα Β’ Εξαμήνου Δευτέρας 06/05/2019

-Τη Δευτέρα 06/05/2019 θα γίνει αναπλήρωση του μαθήματος ‘Μακροοικονομική Ανάλυση’
για το τμήμα Λ-Ω, ώρα 15.00-16.45 στην αίθουσα Ε12
-Η Ομάδα Εμβάθυνσης ‘Στατιστική Επιχειρήσεων’ για το τμήμα Α-Γ
τη Δευτέρα 06/05/2019 θα γίνει στην αίθουσα Ε12 από 16.45 έως 18.45
No Comments

Post A Comment