ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2ο ICAEW BUSINESS GAME EVENT

Ακολουθεί στο επισυναπτόμενο πρόσκληση συμμετοχής φοιτητών στο 2ο ICAEW Careers Networking and Business Game Event στις 14 Μαίου 2019. ΝΕΑπροθεσμία συμμετοχής: Τετάρτη 8 Μαΐου 2019

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ 2o ICAEW BUSINESS GAME EVEN…

1 Comment
  • Isidro
    Posted at 22:44h, 03 Αυγούστου

    This outstanding feature enables you to simply and
    swiftly find whatever you might be searching for.

Post A Comment